Tepelné izolace

Tepelné izolace zamezují prostupu tepla a chladu mezi izolovaným objektem a vnějším prostředím, čímž zvyšují obytný komfort, funkčnost a životnost  budov i jejich  technologických zařízení. Mnohdy  je využíváme zároveň jako izolace protipožární, chladové a akustické. Tepelné izolace  výrazně šetří náklady na provoz staveb a zařízení a zároveň pomáhají šetřit životní prostředí.

Typ tepelné izolace je nutno volit dle:

  • typu konstrukce -střecha šikmá, střecha plochá, fasáda, příčka,  podlaha, perimetr, izolace technického zařízení budovy atd.
  • umístění ve stavbě -exteriér stavby přímo namáhaný povětrnostními vlivy, interiér stavby, kontakt s potravinami, chemickými látkami, vysokými teplotami  atd.
  • požadavku na její vlastnosti  -nízká nasákavost, nehořlavost, odolnost v tlaku při zatížení, váha, součinitel tepelné vodivosti, možnost další povrchové úpravy, snadnost zpracování, životnost atd.

Všechny tyto požadavky je nutno zohlednit při výběru správného typu izolačního materiálu, v neposlední řadě i jeho cenu. Zkušení pracovnici firmy DARTE Vám rádi poradí při výběru  vhodného materiálu.

Základní nabídka tepelných izolací:

  • polystyren EPS (tzv. expandovaný)
  • polystyren XPS (tzv. extrudovaný)
  • čedičová vata (minerální vlna)
  • skelná vata

Skupiny produktů


Všechny uvedené ceny jsou ceny základní.
Pro výši Vaší slevy kontaktujte pobočku Darte.